14. 8. 2017

Historie

Historie vlčáckého oddílu

14. vlčácký oddíl byl po obnově Českého junáku založen v roce 1990 br. Milanem Šťouračem v těsné návaznosti na 14. Skautský oddíl. V roce 1991 se kvůli pracovní vytíženosti jeho vůdce se oddíl spojuje s chlapeckým. V rámci skautského oddílu se v jejich vedení střídají postupně: Michal Poláček, Vladimír Volný, Jan Čiernik.

V roce 1995 se ujímá vedení vlčat br. Šerif – Michal Svoboda. Vlčata za jeho vedení prožívají velký početní nárůst a v roce 1996 se oddíl opět osamostatňuje. Oddíl získal své „vlčí doupě“ v Salesiánském středisku mládeže. Ve vedení oddílu se od té doby vystřídaly ještě 3 vůdcové. Následně se klubovna stěhuje ke skautům, na Faimanovu, ale tohle řešení se nezdálo nejlepší, tak se oddíl na podzim 2002 opět stěhuje , tentokrát na faru ve Staré Líšni .

Vůdcové vlčat:

1990 – 1991 – Milan Šťourač

1996 – 1998 – Šerif – Michal Svoboda

1998 – 1999 – Nibowaka – Jiří Veselý

1999 – 2000 – Balů – Radek Sládeček

2001 – 2004 – Ondra Šidlo

 

Historie skautského oddílu

Oddíl byl nově založen v roce 1990 bratrem RNDr. Pavlem Širokým-Kočkodanem, který své skautské zkušenosti získal v letech 1968-70. V Líšni se předtím naposledy skautovalo v roce 1948 a nikdo z tehdejších činovníků se znovu nezapojil. Číslo 14. bylo získáno dohodou s bratrem Františkem Holátkem, který oddíl s tímto číslem vedl v letech 1968-70. Oddíl zahájil od začátku pravidelnou schůzkovou činnost a zorganizoval letní tábor na pronajatém tábořišti 41. oddílu u Nové Říše. Pro účastníky úžasná novota, pro vůdce totální vyčerpání. Na tento tábor jel celí oddíl a tábor se konal tři týdny. První týden fungoval jako pracovní. V tomto týdnu se postavily všechny stavby co byli potřeba. Tábor byl zkušenost pro nové vedoucí i děti.

Oddíl postupem času zvětšuje své řady jak ze stran dětí tak vedoucích. V roce 1996 se Pavel Široký přesouvá do jiných míst ve skautingu, kde funguje další dobu a předává oddíl Jiřímu Hudcovi. Ten vede oddíl do roku 2004, kdy se oddíl spojuje.

Vůdcové skautů:

1990 – 1996 – Kočkec – Pavel Široký

1996 – 2004 – Jiří Hudec

 

Historie smíšeného oddílu

V roce 2004 se náš oddíl spojil. Touto dobou vedl oddíl Ondra Šidlo. Oddíl zažil za tohoto vůdce největší nárůst dětí vůbec. Oddíl se scházel na náměstí Karla IV. kde probíhali všechny schůzky. Stará skautská klubovna byla používána dívčím oddílem a později se z ní stal sklad.

V roce 2007 se oddíl předal Pavlu Kohoutkovi a Gegovi- Vojtovi Nečasovi kteří vedli oddíl společně, ale každý se zaměřoval na jinou věkovou kategorii. Pavel se staral hlavně o chod vlčat v našem oddíle a staral se o funkčnost oddílu. Gego se staral zase o skauty a o většinu programu co se děl. V roce 2010 se klubovna na náměstí musela zbourat kvůli své zbytečně velké rozloze. Místo této budovy se o kousek dál postavila jiná, kde se scházíme do dnes.

V roce 2014 vznikl návrh našeho loga. Logo vypadalo, že by mohlo být využíváno delší dobu, ale po nějakém čase se s ním přestalo pracovat a upadlo v zapomnění. Používalo se aktivně jen jeden rok. Oddíl do tohoto roku neměl vůbec žádné logo.

V roce 2016 se změnil název oddílu z „Regulus“ na „14ka-Regulus. . Touto změnou se změnilo i oddílové logo. Hlavním důvodem těchto změn bylo, že dané věci už k nám neseděli nebo nebyli tak s námi spjaty.                                                                                                                                    

Staré: Nové:

Vůdcové smíšeného oddílu:

2004 – 2007 – Ondra Šidlo

2007 – 2013 – Pavel Kohoutek, Gego – Vojta Nečas

2013 – 2016 – Dan Vykoukal

2016 – ???? – Tomáš Hudec